بایگانی دسته: کارگاه و گروه درمانی

در چه سنی آسیب دیده ام؟

abuseکارگاه آموزشی – تحلیلی «در چه سنی آسیب دیده ام؟» توسط مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره احیاء برگزار می شود.

کارگاه آموزشی – تحلیلی «در چه سنی آسیب دیده ام؟» طی ده جلسه دو ساعتی از هفته چهارم فروردین ماه ۱۳۹۴ آغاز می شود. در این دوره، به بررسی و تحلیل مسائل مربوط به آسیب های مختلف در زندگی شما پرداخته می شود. اگر آنچه در زیر می آید، مسائلی است که شما را نگران و مضطرب کرده است، و یا مسائلی مشابه اینها را در سر دارید، احتمالا مخاطب این گروه درمانی – تحلیلی هستید:

– به من آسیب زده اند.

– نمی توانم از فکر آسیبی که دیده ام خلاص شوم.

– احساس گناه می کنم. ادامه خواندن در چه سنی آسیب دیده ام؟

چگونه از این احساسات رها شوم؟

chegoone-raha-shavamکارگاه آموزشی – تحلیلی «چگونه از این احساسات رها شوم؟» توسط مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره احیاء برگزار می شود.

کارگاه آموزشی – تحلیلی «چگونه از این احساسات رها شوم؟» طی ده جلسه دو ساعتی از هفته چهارم فروردین ماه ۱۳۹۴ آغاز می شود. در این دوره، به بررسی و تحلیل مسائل زیر پرداخته می شود:

– احساسات پیچیده ای دارم که گاه خودم هم نمی دانم چیست.

– چرا احساس ضعیف بودن دارم؟

– برای خلاص شدن از احساس غم و اندوه درونم چه کنم؟

– احساسات منفی، مثل چاهی مرا در خود فرو می برند.

– چگونه از احساسات ناامیدکننده در روابط مختلفم خلاص شوم؟ ادامه خواندن چگونه از این احساسات رها شوم؟

من درهم شکسته

mane-dar-ham-shekasteکارگاه آموزشی – تحلیلی «من درهم شکسته» توسط مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره احیاء برگزار می شود.

کارگاه آموزشی – تحلیلی «من درهم شکسته» طی ده جلسه دو ساعتی از هفته چهارم فروردین ماه ۱۳۹۴ آغاز می شود. در این دوره، به بررسی و تحلیل مسائل زیر پرداخته می شود:

– چه چیزی باعث احساس شکست و ناتوانی در من شده است؟

– نیازهای من برای استقامت و پایداری در برابر حوادث زندگیم چیست؟

– چگونه در برابر ناملایمات، مقاوم و محکم باشم؟

– چگونه آسیب ها و شکستها را پشت سر بگذارم؟

– پگونه از اضطراب ها و نگرانیهایم نجات پیدا کنم؟ ادامه خواندن من درهم شکسته

چرا رابطه ام شکست خورد؟

rabeteکارگاه آموزشی – تحلیلی «چرا رابطه ام شکست خورد؟» توسط مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره احیاء برگزار می شود.

کارگاه آموزشی – تحلیلی «چرا رابطه ام شکست خورد؟» طی ده جلسه دو ساعتی از هفته سوم فروردین ماه ۱۳۹۴ آغاز می شود. در این دوره، به بررسی و تحلیل مسائل زیر پرداخته می شود:

– عواملی که رابطه عاطفی ام را برهم زدند، چه هستند؟

– نیازهای من در یک رابطه عاطفی چیست؟

– چگونه نیازهای خود را برطرف سازم؟

– چگونه از احساسات ناامیدکننده در رابطه عاطفی ام خلاص شوم؟

– چگونه رابطه عاطفی خود را حفظ کنم و پایدار نگه دارم؟ ادامه خواندن چرا رابطه ام شکست خورد؟