سالگرد حوادث ناگوار زندگی

اتفاقات ناگوار زندگی، همواره احساسات ناگوار ایجاد می کنند. اما سالگرد اتفاقات ناخوشایند نیز می توانند دوباره، احساسات و افکار زیادی را درباره آن خاطره و اتفاق در ذهن ما زنده کنند.
در سالگرد اتفاقاتی مانند سوگ و از دست دادن یکی از نزدیکان، بلایای طبیعی و هر اتفاق آسیب زای دیگری، دوباره ممکن است خاطرات ناراحت کننده در ذهن زنده شوند و باز منجر به ایجاد احساسات غم و اندوه شوند.
واکنش افراد مختلف، به سوگ و سوگواری متفاوت است. گاهی، قضاوت اینکه از حادثه ای، «مدت زمان زیادی گذشته است و من نباید هنوز ناراحت باشم»، به نوعی احساسات شما را سرکوب می کند که باعث بروز اضطراب است.
هیچگاه احساسات خود را با دیگری مقایسه نکنید. هر انسان با دیگری متفاوت است و طبیعی است که واکنشهایش نیز در برابر حوادث، متفاوت باشد.
چیزی که در کاهش اضطراب و استرس ناشی از سوگواری، بیشترین کمک را به شما می کند این است که احساسات خود را بپذیرید و به خود حق بدهید که ناراحت و اندوهگین باشید. پذیرش این احساس، در کاهش درد و ناراحتی ناشی از سوگ کمک کننده است و اضطراب ناشی از سوگواری را نیز کاهش می دهد.
پذیرش هر احساسی که دارید، به کاهش اضطراب شما کمک زیادی می کند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *