درباره ما

احساست را در آغوش بگیر، نامی است که حقیقتی را بیان می کند: این حقیقت که معمولا وقتی اضطرابی در کار باشد، احساسی پشت آن مخفی است و منتظر است تا دیده شود. مخفی کردن احساسهای واقعیمان، منجر به بروز اضطراب می شوند.

ترس و اضطراب به دلایل مختلفی ممکن است بروز پیدا کنند. درسهای انبار شده پایان ترم یک دانشجو، اختلاف حسابهای مالی یک مدیر، بیماری یک کودک برای مادرش، سوگ از دست دادن عزیزی، و همه اتفاقات ناخوشایند دیگر، ترس و دلهره ای را آشکار می کنند.

اما خیلی از مواقع، منظور از اضطراب در حیطه روانشناسی، هراس و دلهره ای است که علت آشکاری ندارد؛ گرچه قطعا علتی دارد. به عبارتی، بیشتر مواقع، به علت اضطرابهای خود هشیار نیستیم.

خیلی وقتها هم اتفاق می افتد که فرد گمان می کند علت اضطرابش را می داند اما اصل موضوع، چیز دیگری است. مثلا فرض کنید که دانشجویی می گوید از امتحان می ترسد. اما درواقع شاید ترس او از تحقیر شدن مقابل دوستان، ترس از بهترین نبودن و… باشد.

احساست را در آغوش بگیر، جایی است که تلاش می کند شما علت اضطرابهای خود را بیابید و آنها را برطرف کنید: خودتان یا اگر به تنهایی نمی توانید،  با کمک یک متخصص.